Luonnonmukaiset aaltosillat vietiin kantamalla retkeilyreitille

20.05.2020 | Uutiset

Aalto Haitekin viisi siltaa saatiin kulkemaan, kiitos komponenttirakenteen, käsipelillä arvokkaalle luontoreitille. Jämsänkallion retkeilyreitin kehittäjät tarvitsivat kantavia ja turvallisia siltoja herkkään luontokohteeseen. Valintaan vaikutti ympäröivän luonnon kaikenpuolinen huomiointi, kotimainen suunnittelu ja valmistus sekä kustannusten hallinta.

Siltavalinnassa luonnon arvot kunniassa

Jämsänkallion retkeilyreitti on 3 km pituinen metsässä ja kallioilla polveileva Toholammin Alakylän Nuorisoseuran talkoojoukon ylläpitämä reitti.

Siltojen asennusvaiheessa moottoriajoneuvokuljetus luonnonarvoja vaalivaan maastoon oli poissa luvuista. Ainut silta, joka täytti sekä logistiset että luonnonmukaisuuden vaateet oli Aaltosilta.

”Asentamisessa ei käytetty isoja koneita eikä betonimyllyjä. Siltarakenteet tuotiin kottikärryillä sekä repuissa ja työvälineet käsikannolla – luontoon ei jäänyt jälkiä”, kertaa näkemäänsä kehitysyhtiö Kasen työpäällikkö Mikko Hänninen.

Paikan päällä luonnossa Aaltosillan asennus tapahtui latomalla aaltoprofiilisia komponentteja päälletysten tangon varaan. Rakennusaikainen melu pystyttiin näin jättämään minimiin. Ajoittainen akkuporakoneen ääni pyrittiin sekin rajaamaan parhaimman mukaan.

 

Kuljetus vaikeakulkuisessa maastossa

Kokonaispaino toimitetuille viidelle Aaltosillalle oli noin 400 kg. Koottuina siltojen mitat olivat kolme ja viisi metriä. Silta koostuu yksittäisistä, erimittaisista aaltoprofiilisista massivipuukomponenteista, jotka kuljetuksen ajaksi sidottiin 10-15 kappaleen nippuihin. Osa komponenteista pakattiin reppuihin, osa kottikärryille. Työkaluina asennuksessa oli tarpeen käyttää ainoastaan akkuporakonetta, lekaa, ruuvimeisseliä sekä lapiota. Kaikki tarvittava saatiin kulkemaan reitille jalkapatikassa. Silta, joka voidaan pakata kätevästi pienempiin osiin, voidaan vaivattomasti viedä kaikenlaisiin hankalakulkuisiin paikkoihin, kuten vaikka tunturiin, moottorikelkkareiteille, metsiin taikka soutuveneellä saareen.

Pura, siirrä ja käytä uudelleen

Mikäli syystä tai toisesta sillan käyttöpaikkaa tulisi muuttaa, on Aaltosilta purettavissa takaisin komponenteiksi, sillä liimaa niissä ei ole käytetty. Näin ollen silta voidaan siirtää ja rakentaa uusiksi toiseen paikkaan. Tai siltakomponenteista voidaan rakentaa jotakin aivan muuta kaarevaa rakennetta, esimerkiksi pengerrys puutarhaan.  

Kustannustehokkuus ja luontoarvot  

Arvokkaissa luontokohteissa kuten useilla retkeilyreiteillä, pyritään vaalimaan luonnon monimuotoisuutta, eliölajeja, geologisia muodostumia ja maisemia. Tällöin on tärkeää huomioida reitillä käytettävien rakenteiden soveltuvuus käyttöpaikkaan ja vaikutukset luontoon. Jotta kustannustehokkuus ja luontoarvot saadaan sopimaan samaan yhtälöön, on tarkasteltava hankintahintaa sekä elinkaarikustannuksia. Aaltosilta on alkukustannukseltaan edullinen, rakenteeltaan vahva ja ylläpitoon riittää esimerkiksi tervamaalikäsittely muutaman vuoden välein. Aaltosilta on saatavilla myös valinnaisilla erikoispuuraaka-aineilla, joissa huoltovälit ovat pidempiä. 

Kotimainen luontomatkailu nousussa

Viimevuosina kävijämäärät luontoreiteillä ovat kasvaneet. Ulkoilu ja metsän virkistyskäyttö antavat ihmisille elämyksiä ja lisää hyvinvointia. Kääntöpuolena on huoli reittialueiden liiallisesta kulumisesta. Retkeilyreittien kuntoa on hyvä arvioida ja tarpeen tullen parantaa joko korjaamalla nykyisiä tai rakentamalla uusia niin että turvallisuuden, laadun ja luonnon arvot voidaan tyydyttää. Aaltosillat – vahvoina ja liimattomina – ovat osa viher- ja luontoalueiden rakenteita. Aaltosillat hankkimalla pystytään huomioimaan luontoarvot jo käyttöpaikkaan kuljetuksesta alkaen.

”Ekologisuus ja luontoarvot. Lisäksi kiinnitimme huomiota yrityksen tuotekehityksen monipuolisuuteen, sillä puu on saatu taipumaan moneksi. Jämsänkallion reitille aaltomuotoilu soveltuu hyvin”, toteaa Hänninen lopuksi pohtiessaan ydinsyitä valintaan.

 

Lisätietoja:

Joakim Knutar, toimitusjohtaja,
puh. 050 300 9170, joakim.knutar(at)aaltohaitek.fi 

Aaltosilta: Valmistetaan uusiutuvasta luonnonvarasta, useimmiten männystä, liimattomaksi massiivipuuksi. Aaltosillat rakennetaan Aalto Haitekin patentoimalla WLT® (Wave Layered Timber) -menetelmällä, jonka ansiosta sillat ovat vahvoja sekä helposti kasattavissa, purettavissa ja kuljetettavissa uuteen käyttöpaikkaan.

 

Yleisiä Aaltosiltojen käyttöpaikkoja ovat pihat, puistot, viheralueet, metsäpolut, ulkoilu-, kuntoilu- ja moottorikelkkareitit. Aaltosillat kuuluvat Aalto Haitekin WLT®-menetelmällä suunnittelemiin ja valmistamiin tuotteisiin, joiden keskiössä ovat ekologiset, taloudelliset ja esteettiset arvot. Yritys on osa Suomen kasvavaa bio- ja kiertotaloutta. 

Katso videosta miten kätevästi  käy Aaltosillan asennus luonnonkauniille retkeilyreitille.

AALTO HAITEK on kestävän kehityksen edelläkävijä, joka suunnittelee, kehittää ja tuottaa innovatiivisia sekä terveellisiä tuotteita puurakennusalan tarpeisiin. Toiminnassamme patentoidut teknologiamme yhdistyvät kuuden sukupolven mittaiseen kokemukseen. Olemme osa Suomen kasvavaa bio- ja kiertotaloutta.

Tilaa uutiskirjeemme

Olen lukenut tietosuojalauksekkeen ja