Aalto Haitekin palveluja koskeva tietosuojalauseke

Tietosuojalauseke on päivitetty 9.11.2019

Aalto Haitek on sitoutunut noudattamaan tietosuojalainsäädäntöä sekä hyviä tietosuojakäytänteitä

Tämä tietosuojalauseke määrittelee:

  • henkilötietojen keräämistä
  • henkilötietojen käsittelyä
  • henkilötietojen käyttöä

 

Suosittelemme tutustumaan tietosuojalausekkeeseen. Käyttämällä palvelujamme hyväksyt tietosuojalausekkeen ehdot. Jos käyttäjä ei hyväksy tietosuojalausekkeen ehtoja, hänellä ei ole palveluidemme käyttöoikeutta.

1. Rekisterinpitäjä


Aalto Haitek Oy (
2808719-5)
Juustotie 2, 69300 Toholampi

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
Aalto Haitek Oy / Anu Ahokas
Juustotie 2, 69300 Toholampi
s-posti: anu.ahokas@aaltohaitek.fi
puh. +358 44 799 5147

2. Rekisteröidyt

 

Rekisteriä pidetään Aalto Haitek Oy:n palveluiden käyttäjistä ja asiakkaista

 

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

 

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella
ja ainoastaan asiakassuhteen hoitamiseen.

 

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

 

Asiakasrekisteri sisältää seuraavanlaisia tietoja:
Yhteystiedot
• nimi / tehtävänimike
• osoite
• sähköposti
• puhelinnumero

Asiakastiedot
• tiedot ostetuista palveluista ja niiden ajankohdasta

Palveluiden käytöstä ja evästeistä saadut tiedot
• Evästeiden avulla rekisteriimme saatetaan tallentaa esimerkiksi käyttäjien ip-osoitteita, istunnon pituuksia tai verkkoselaintietoja. Evästeistä saadut tiedot pidetään anonyymeina ja niitä ei yhdistetä muihin henkilötietoihin.

 

5. Evästeiden käyttö

 

Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

Keräämme evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla tietoja siitä, miten ja milloin palvelujamme käytetään: esimerkiksi miltä sivulta käyttäjä on siirtynyt palveluun, milloin ja mitä verkkosivujamme käyttäjä on selannut, mitä selainta käyttäjä käyttää, mikä on käyttäjän näytön tarkkuus, laitteen käyttöjärjestelmä ja sen versio sekä IP-osoite.

Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi.

6. Rekisteröidyn oikeudet

 

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.
On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

 

7. Säännönmukaiset tietolähteet

 

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä. Tietoja voidaan saada myös viranomaisrekisteristä (esim. kaupparekisteri).

 

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

 

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Aalto Haitek Oy:n ulkopuolelle.

 

9. Käsittelyn kesto

 

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa.

 

10. Henkilötietojen käsittelijät

 

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

 

11. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

 

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi


Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

13. Voidaanko tätä tietosuojalauseketta muuttaa?

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme oikeuden tehdä muutoksia tähän tietosuojalausekkeeseen. Suosittelemme tarkistamaan tietosuojalausekkeen sisällön säännöllisesti.

AALTO HAITEK on kestävän kehityksen edelläkävijä, joka suunnittelee, kehittää ja tuottaa innovatiivisia sekä terveellisiä tuotteita puurakennusalan tarpeisiin. Toiminnassamme patentoidut teknologiamme yhdistyvät kuuden sukupolven mittaiseen kokemukseen. Olemme osa Suomen kasvavaa bio- ja kiertotaloutta.

Tilaa uutiskirjeemme

Olen lukenut tietosuojalauksekkeen ja